Διευθυντής

Νίκος Αθανασίου 

 

Συνοπτικό Βιογραφικό

Εκπαιδευτικοί 

Α

Μπαμπατζιάνη Βασικλικη

Β

Καρακόλιου Ιωάννα

Γ

Βάκας Απόστολος

Δ

Σπαντζιάρης Χρήστος

Ε

Ιωαννίδου Βασιλική

ΣΤ

Τσακιράκης Κώστας

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ

Λαζαρίδου Νέλλη 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Καρυπίδης Κύριλλος

ΑΓΓΛΙΚΑ

Σαββοπούλου Χριστίνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σχοινά Πασχαλίνα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ

Καζάκη Κατερίνα

ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ

Αβράμη Ειρήνη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μπέλιου Γιαννούλα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Χαιρόπουλος Παναγιώτης

Τσακιράκη Μαίρη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

Ιωαννίδου Δέσποινα